Problemen met personeel

Goed personeel is medebepalend voor het succes van uw bedrijf. Maar problemen met personeel kunnen uw bedrijf ook breken.

Heeft u de afspraken met uw werknemers vastgelegd in de juiste contracten? Heeft u alle wettelijke mogelijkheden benut om uw positie als werkgever te versterken? Wat moet u doen als een werknemer niet goed functioneert of zich ziek meldt? Welke rechten en plichten heeft u als u een werknemer wilt ontslaan? Wat kunt u doen met uw personeel als uw bedrijf in moeilijke bedrijfseconomische omstandigheden verkeert? En zo zijn er meer zaken die bij de verhouding tussen werkgever en werknemer van cruciaal belang kunnen zijn.

Door haar jarenlange ervaring in het arbeidsrecht kan Fifty-One Legal u daar uitstekend bij van dienst zijn. Wij kunnen u begeleiden in het proces van een juiste contractvorming en onderhandelingen. Maar ook in geval van conflicten op het gebied van personeel staan wij u terzijde met een doelgerichte en daadkrachtige aanpak.

Bent u op zoek naar meer specifieke informatie over uw personeel? Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord in een gratis oriënterend gesprek.

Ook is een aantal van onderstaande onderwerpen voorzien van nadere informatie. Klik – indien mogelijk – op deze onderwerpen. Onderwerpen waarop u niet kunt klikken worden nog geactualiseerd.

ONDERWERPEN

 • Aansprakelijkheid werknemer
 • Aanzegplicht
 • Arbeidsovereenkomst op maat
 • Arbeidsongeval
 • Begeleiding en advisering van Ondernemingsraden
 • Concurrentiebeding
 • Geschillen in verband met toepassing CAO
 • Kantonrechtersformule
 • Ketenregeling
 • Ontslag of beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Opzegging van een arbeidsovereenkomst
 • Onrechtmatig verzuim
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Privacy op de werkplek
 • Proeftijd
 • Relatiebeding
 • Reorganisatie en collectief ontslag
 • Statutair directeur en ontslag
 • Transitievergoeding
 • Verbod op nevenwerkzaamheden
 • Wet Arbeid en Zorg (ouderschapsverlof en zorgverlof)
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en verzuim

Als bedrijf moet u elke dag optimaal presteren. Een goed team is daarbij noodzakelijk. Aandacht voor personeel is vanzelfsprekend, maar soms werkt het gewoon niet. De juiste strategische aanpak leidt veelal tot een goede oplossing.
Mr. James Leliveld, advocaat