Wonen

Heeft u advies van een advocaat nodig op het gebied van bouwen, kopen of het huren van een woning? Wilt u hulp bij het opstellen van een huur of koopovereenkomst? Of bent u reeds een overeenkomst aangegaan, maar bent u het met de andere partij niet eens over de  uitleg ervan?

Geschillen met huurder of verhuurder, koper of verkoper, makelaar, aannemer, gemeente of buren komen geregeld voor. Denk bijvoorbeeld aan verborgen gebreken aan een woning, onbetaald laten van de huur- of koopsom, niet of te laat opleveren van de woning, weigeren of intrekken van vergunningen of overlast door buren. Met al deze juridische zaken omtrent uw woning kunt u bij ons terecht.

Fifty-One Legal heeft veel expertise op het gebied van wonen en alle juridische aspecten die daaraan verbonden zijn.

Bent u op zoek naar meer specifieke informatie over wonen? Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord in een gratis oriënterend gesprek.

Ook is een aantal van onderstaande onderwerpen voorzien van nadere informatie. Klik – indien mogelijk – op deze onderwerpen. Onderwerpen waarop u niet kunt klikken worden nog geactualiseerd.

ONDERWERPEN

 • Aannemer en aanneming van werk
 • Aansprakelijkheid verkopend makelaar
 • AVA 2013
 • Boete uit een koopovereenkomst onroerende zaak
 • Bouwvergunning of omgevingsvergunning
 • Burenrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Hypotheek en opzegging
 • Milieurecht
 • Onteigening en schadeloosstelling
 • Planschadevergoeding
 • Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
 • UAV 2012
 • Veiling en onrechtmatige executie
 • Verborgen gebreken en aansprakelijkheid
 • Zekerheidsrechten en gebruiksrechten
 • Gebreken woonruimte
 • Huurovereenkomsten woonruimte
 • Incasso huur
 • Ontruiming woonruimte
 • Sluiting wegens hennepplantage

Cliënten waren blij met hun nieuwe huis totdat zij de verborgen gebreken ontdekten. De verkoper nam hen niet serieus. Alle aansprakelijkheid werd ontkend. Een procedure heeft geleid tot volledige schadevergoeding.
mr. James Leliveld, advocaat

SPECIALISTEN

Mr. James Leliveld
Mr. James Leliveld
Mr. Angela Mohnen
Mr. Angela Mohnen