Incasso

Wanneer u onderneemt zijn debiteuren vaak onvermijdelijk. Openstaande rekeningen worden in de meeste gevallen op tijd betaald, maar natuurlijk niet altijd. Een incasso kan u daarbij helpen.

Hoe kunt u toch de betaling krijgen met behoud van uw klant? Heeft u al meerdere malen aangemaand? Weigert uw klant hardnekkig om te betalen? Hoe werkt dan een incasso traject? Is het vanwege de hoogte van het bedrag zinvol om een incasso traject te volgen? Hoe kunt u uw vorderingen op de klant zeker stellen? Weet u wel zeker dat uw klant nog kan betalen? Is het zinvol om beslag te leggen of een verzoek tot faillissement in te dienen? Allemaal vragen die bij incasso zaken een rol spelen.

Onze advocaten kunnen u helpen bij het maken van een solide ingebrekestelling of het treffen van een regeling. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw belang bij een goede en duurzame klant relatie.

Voldoet de schuldenaar echter nog steeds niet aan zijn verplichtingen? Dan kunnen onze advocaten u begeleiden en bijstaan in een juridische procedure.

Bent u op zoek naar meer specifieke informatie over incasso? Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord in een gratis oriënterend gesprek.

Ook is een aantal van onderstaande onderwerpen voorzien van nadere informatie. Klik – indien mogelijk – op deze onderwerpen.  Onderwerpen waarop u niet kunt klikken worden nog geactualiseerd.

ONDERWERPEN

  • Geldvorderingen in kort geding
  • Geldvorderingen in het buitenland
  • Bewarend of conservatoir beslag
  • Schuldensanering bedrijven
  • Verhaalsonderzoeken binnenland
  • Verhaalsonderzoeken buitenland
  • Verweer tegen geldvorderingen

SPECIALISTEN

Mr. James Leliveld
Mr. James Leliveld