Als voorwaarde voor een abonnement geldt, dat het gehele abonnementstarief in één keer vooruit betaald moet worden.