Een Lichte Advies Toevoeging (LAT) wordt slechts aangevraagd in advieszaken. Heeft de advocaat meer tijd nodig om uw vraag te beantwoorden of is het nodig om een juridische procedure te starten, dan zal een reguliere toevoeging worden aangevraagd.
Heeft uw advocaat een LAT aangevraagd maar blijkt later dat de advocaat meer tijd nodig heeft om uw zaak te behandelen, dan kan uw advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand vragen om de LAT om te zetten in een reguliere toevoeging. De eigen bijdrage die u moet betalen bij een gewone toevoeging is hoger dan bij een LAT. De eigen bijdrage die u al heeft betaald wordt dan afgetrokken het bedrag dat u moet betalen voor een reguliere toevoeging.