In sommige gevallen heeft u slechts een eenvoudig advies nodig van een advocaat. In dat geval geldt voor u een lagere eigen bijdragen. U kunt de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen over de hoogte van het eigen bijdrage.