In dat geval bekijken u en uw advocaat wat er mogelijk nog moet gebeuren en wordt opnieuw gekeken naar de vervolgstrategie. Soms is het bijvoorbeeld financieel aantrekkelijker om een aanbod tot regeling te accepteren en als dat zo is dan maakt u gezamenlijk die keuze. In dat geval maken u en uw advocaat een nieuwe afspraak over een aanvullend budget.