Op de eigen bijdrage wordt een korting toegepast als u voor een reguliere toevoeging bent doorverwezen door het Juridisch Loket. U ontvangt in die gevallen een diagnosedocument van het Juridisch Loket. Dit document is niet nodig wanneer er sprake is van een straf- of asielzaak, een bestuurlijke sanctie, een zaak in hogere instantie of wanneer de Raad voor Rechtsbijstand op verzoek de hardheidsclausule toe kan passen. In die gevallen wordt de korting ambtshalve toegepast.