Voor een deel kan dat wel, maar meestal niet voor het gehele bedrag.  Een proceskostenveroordeling wordt doorgaans beperkt door wettelijke (vaststaande) normen en dekken niet altijd de daadwerkelijke kosten. Wel zullen wij altijd proberen zoveel mogelijk op de wederpartij te verhalen.