Neen, het uurtarief wordt per zaak en per client beoordeeld. Het door Leliveld Advocaten te hanteren tarief wordt bepaald door meerdere factoren. Daarbij wordt rekening gehouden met het soort specialisme, de draagkracht van de cliënt, de ervaring van de advocaat en het financiële belang van de zaak.