Wanneer krijgt u korting op de eigen bijdrage?

Op de eigen bijdrage wordt een korting toegepast als u voor een reguliere toevoeging bent doorverwezen door het Juridisch Loket. U ontvangt in die gevallen een diagnosedocument van het Juridisch Loket. Dit document is niet nodig wanneer er sprake is van een straf- of asielzaak, een bestuurlijke sanctie, een zaak in hogere instantie of wanneer de Raad voor Rechtsbijstand op verzoek de hardheidsclausule toe kan passen. In die gevallen wordt de korting ambtshalve toegepast.

Door |2019-06-25T15:14:07+00:00juni 25th, 2019|

Wat is het verschil tussen een reguliere toevoeging en een LAT?

Een Lichte Advies Toevoeging (LAT) wordt slechts aangevraagd in advieszaken. Heeft de advocaat meer tijd nodig om uw vraag te beantwoorden of is het nodig om een juridische procedure te starten, dan zal een reguliere toevoeging worden aangevraagd.
Heeft uw advocaat een LAT aangevraagd maar blijkt later dat de advocaat meer tijd nodig heeft om uw zaak te behandelen, dan kan uw advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand vragen om de LAT om te zetten in een reguliere toevoeging. De eigen bijdrage die u moet betalen bij een gewone toevoeging is hoger dan bij een LAT. De eigen bijdrage die u al heeft betaald wordt dan afgetrokken het bedrag dat u moet betalen voor een reguliere toevoeging.

Door |2019-06-25T15:13:00+00:00juni 25th, 2019|

Wat is een toevoeging?

Toevoeging betekent hetzelfde als gefinancierd rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de advocaatkosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. U kunt de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen over de hoogte van het eigen bijdrage.

Door |2019-06-25T15:08:53+00:00juni 25th, 2019|

Wat als het budget niet toereikend is?

In dat geval bekijken u en uw advocaat wat er mogelijk nog moet gebeuren en wordt opnieuw gekeken naar de vervolgstrategie. Soms is het bijvoorbeeld financieel aantrekkelijker om een aanbod tot regeling te accepteren en als dat zo is dan maakt u gezamenlijk die keuze. In dat geval maken u en uw advocaat een nieuwe afspraak over een aanvullend budget.

Door |2019-06-25T15:05:28+00:00juni 18th, 2019|

Geldt voor elke zaak en elke cliënt hetzelfde tarief?

Neen, het uurtarief wordt per zaak en per client beoordeeld. Het door Leliveld Advocaten te hanteren tarief wordt bepaald door meerdere factoren. Daarbij wordt rekening gehouden met het soort specialisme, de draagkracht van de cliënt, de ervaring van de advocaat en het financiële belang van de zaak.

Door |2019-06-25T15:05:35+00:00juni 18th, 2019|

Met welke kosten moet ik nog rekening houden?

Advocatentarieven zijn belast met 21% BTW. Daarnaast dient nog eens rekening te worden gehouden met 6% kantoorkosten. Dit zijn telefoon-, porti-, en kopieerkosten. Soms vallen daar ook de reiskosten onder binnen Nederland. Als een procedure dient te worden gevoerd, dan dient in het algemeen ook rekening te worden gehouden met deurwaarderskosten en griffierechten.

Door |2019-06-25T15:05:48+00:00juni 18th, 2019|

Waarom zou ik een abonnement nemen?

Het grootste voordeel is dat u ook nog eens een korting krijgt op het toch al gunstige basis uurtarief. Blijkt dat u niet meteen alle uren nodig heeft, dan houdt u de restant uren gewoon tegoed en wel voor een periode van 1 jaar.

Door |2019-06-25T15:05:53+00:00juni 18th, 2019|
Ga naar de bovenkant