Contract en samenwerking

Vrijwel elke vorm van samenwerking kan worden vastgelegd in een contract. Een contract is een afspraak in de vorm van een schriftelijke overeenkomst. Denk hierbij aan het leveren van een dienst, het kopen van een onroerende zaak, een samenwerking tussen vennoten, een handelsagentuur of een distributie.

Afspraken in een contract dienen nauwgezet te worden vastgelegd. Onjuiste of onvolledige formuleringen in een contract kunnen leiden tot misbruik, misverstanden of juridische conflicten. Vaak met onnodige procedures tot gevolg. Zeker als de belangen groot zijn loont het zich om uw juridische positie zoveel mogelijk te borgen.

Ook al lijkt een contract soms vanzelfsprekend, toch komen bij het maken van een contract de nodige aspecten kijken. Zijn er bijvoorbeeld geen wettelijke regels die zich verzetten tegen bepaalde contractuele afspraken? Zijn de ondertekenaars wel bevoegd om het contract aan te gaan? Welke gevolgen zijn verbonden aan een eventuele tekortkoming door de wederpartij? Kan zekerheid tot nakoming worden gevraagd? Is het mogelijk om zomaar een contract tussentijds te beëindigen? En welk recht is van toepassing bij internationale contracten?

Fifty-One Legal begeleidt u in het proces van een juiste contractvorming, onderhandelingen of conflict oplossing. Wij staan u terzijde met een doelgerichte en daadkrachtige aanpak.

Bent u op zoek naar meer specifieke informatie over contracten of samenwerking? Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord in een gratis oriënterend gesprek.

Ook is een aantal van onderstaande onderwerpen voorzien van nadere informatie. Klik – indien mogelijk – op deze onderwerpen. Onderwerpen waarop u niet kunt klikken worden nog geactualiseerd.

ONDERWERPEN

 • Aandelen en aandeelhouders
 • Agentuur en agentuurovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Bankrecht en kredietovereenkomsten
 • Bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername
 • Besloten vennootschap (BV)
 • Commanditaire vennootschap (CV)
 • Contracten en contractbreuk
 • Coöperatieve vereniging
 • Distributie en distributieovereenkomst
 • Drankafnamebeding
 • Due diligence onderzoek
 • Franchise en franchiseovereenkomst
 • Internationale handelscontracten
 • Licentie en licentieovereenkomst
 • Maatschap
 • Samenwerkingsovereenkomst en joint-venture
 • Vennootschap onder firma (VOF)

SPECIALISTEN

Mr. James Leliveld
Mr. James Leliveld