Heeft u het vermoeden dat een van uw werknemers geld uit de kassa neemt? Of denkt u dat een werknemer goederen uit het magazijn meeneemt? Diefstal door een werknemer komt in de praktijk geregeld voor. Vragen die dan doorgaans aan de orde komen zijn: ‘hoe spoor ik de werknemer op?’ en ‘wat kan ik daarna doen?’ Mr Leliveld, vertelt u meer hierover.

In deze blog sta ik stil bij de verschillende verschijningsvormen van diefstal, hoe u onderzoek kunt verrichten en wat u na de vaststelling van een diefstal door een werknemer kunt doen.

Verschijningsvormen diefstal

Als er geld ‘verdwijnt’ uit uw kassa kan een medewerker dat op verschillende manieren doen. Zo kan de werknemer bijvoorbeeld simpelweg geld uit de kassa nemen waardoor er een kasverschil ontstaat. De wat “slimmere” werknemer zal het vaak anders aanpakken en zal bijvoorbeeld producten niet aanslaan of gelden crediteren zodat er geen kasverschil ontstaat. Ook is het mogelijk dat er geen geld uit de kassa wordt genomen maar bijvoorbeeld producten gratis worden weggeven. In die laatste gevallen kan het moeilijker zijn om te signaleren of er iets ontoelaatbaars gebeurt. Maar het blijft natuurlijk wel een vorm van diefstal.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat er geen geld wordt weggenomen, maar goederen worden weggenomen uit uw magazijn. Ook dit kan op verschillende manieren gebeuren doordat bijvoorbeeld de goederen enkel worden weggenomen of dat er daarnaast ook administratieve handelingen worden verricht (zoals uit het uitboeken van goederen) om balansverschillen te voorkomen.

Diefstal door werknemer en onderzoek naar vermoedens

Als u een (concreet) vermoeden heeft dat er geld of goederen verdwijnen dan kunt u (en mag u) dat onderzoeken. Dat kunt u op verschillende manieren doen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van (verborgen) camera’s of een recherchebureau inschakelen.

Voor cameratoezicht is het belangrijk te weten dat u verplicht bent er melding van te maken dat er cameratoezicht is. U hoeft daarbij niet aan te geven waar de camera’s hangen. Wanneer u werkt met duidelijk zichtbare camera’s, is het niet nodig hier expliciet melding van te maken. Ook is het zo dat cameratoezicht niet onbeperkt mag; het moet steeds proportioneel en subsidiair zijn. Dit betekent dat het gebruik van camera’s in verhouding moet staan met het te dienen belang. Als de camera bijvoorbeeld hangt boven de kassa dan kan dat proportioneel zijn. Maar dit kan anders zijn als de camera gericht is op bijvoorbeeld een eettafel in de kantine.

Voor wat betreft een recherchebureau geldt dat het toegestaan is daarvan gebruik te maken. Wel zal u en het recherchebureau ervoor dienen te waken dat er niet een onnodig grote inbreuk op de privacy van de werknemer wordt gemaakt.

Wat te doen als de diefstal door een werknemer wordt vastgesteld?

Als u vervolgens de diefstal door een werknemer heeft vastgesteld dan kunt u actie ondernemen tegen de werknemer. Welke actie u kunt ondernemen zal o.a. afhangen van de bewijzen die u heeft. Is bijvoorbeeld overduidelijk dat de werknemer geld uit de kassa heeft genomen en dat hij zich dat zelf heeft toegeëigend? Dan kunt u de werknemer per direct, op staande voet, ontslaan. Het wegnemen van gelden is namelijk een zogenaamde dringende reden. Zijn de camerabeelden echter onvoldoende duidelijk of bestaat er twijfel? Dan is het verstandig om nader onderzoek te doen of de werknemer in kwestie te horen. In de praktijk komt het overigens geregeld voor dat werknemers na confrontatie hun daden bekennen. Gebeurt dat, dan kunt u de werknemer (alsnog) op staande voet ontslaan.

Let op: snel handelen noodzakelijk na het moment van ontdekking!

Houdt er wel rekening mee dat u na het moment van ontdekking snel moet handelen. Als u de zaak namelijk laat aanslepen, dan heeft u niet ‘onverwijld’ of anders gezegd onmiddellijk actie ondernomen en kan om die reden een ontslag op staande voet ongeldig zijn. Zelfs al is er een diefstal door een werknemer geconstateerd. De “dringendheid” van de reden ontbreekt dan. Kortom, als u bewijs heeft schiet dan ook meteen in actie. Als u de werknemer op staande voet ontslaat, dient u overigens de redenen daarvoor te vermelden en dit kunt u vanwege het bewijs het beste schriftelijk doen.

Omdat een ontslag op staande voet kan leiden tot een veelheid van procedures is het verstandig dat u zich in een dergelijke situatie door een advocaat laat bijstaan. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met mij opnemen voor een gratis vrijblijvend gesprek. Als advocaat heb ik veel ervaring op dit gebied en kan ik samen met u kijken hoe uw probleem op een snelle en efficiënte wijze kan worden opgelost. U kunt mij bereiken op 043 – 325 96 79 of via leliveld@leliveldadvocaten.nl.