Heeft u een geschil voorgelegd aan uw rechtsbijstandverzekering, maar bent u niet tevreden over de wijze waarop uw dossier wordt behandeld? Mr James Leliveld, advocaat, legt uit hoe het werkt en wat uw mogelijkheden zijn.

Rechtsbijstandverzekering en veel voorkomende klachten

Wat is er toch aan de hand met de rechtsbijstandverzekeringen? Het regent klachten over de wijze waarop rechtsbijstandverzekeringen hun verzekerden behandelen. Dit terwijl de verzekerden wel netjes hun premie betalen, maar daarvoor eigenlijk niet krijgen wat zij behoren te krijgen. Namelijk, kundige en professionele rechtsbijstand.

Maar eerlijk is eerlijk, zoals overal geldt bevestigen de uitzonderingen de regel. Er zijn natuurlijk ook goede verzekeraars die correct met hun verzekerden omgaan en goede rechtshulp verlenen. En ik zou de goede onder hen tekort doen als ik zou zeggen dat het niet zo was. Maar helaas, de praktijk laat steeds vaker het tegendeel zien. Ik licht u een tipje van de sluier.

Rode draad

De klachten die wij over de rechtsbijstandverzekeringen horen variëren natuurlijk van zaak tot zaak, immers elke zaak is weer anders. Maar in elk geval valt daarin wel een rode draad te bespeuren. Nadat de verzekerde een zaak heeft aangemeld wordt door de rechtsbijstandverzekering veelal geprobeerd om het dossier zo snel mogelijk te sluiten met een van de volgende mededelingen:

  • Het geschil valt “niet onder dekking van de polis”;
  • De zaak heeft “geen kans van slagen” of “geen kans op succes”;
  • De behandelaar is nauwelijks bereikbaar of veel afwezig;
  • De behandelaar is onervaren of onvoldoende ingelezen in het dossier;
  • Er wordt getalmd in de zaak en de behandelaar pakt maar niet door;

Het televisieprogramma Tros Radar heeft daar recent nog verschillende uitzendingen aan gewijd. Helaas waren de verhalen goed herkenbaar en sluiten deze aan bij de praktijk.

Jammer natuurlijk. Het is namelijk al vervelend genoeg wanneer je als verzekerde te maken krijgt met een juridisch geschil, Maar het wordt natuurlijk nog erger als dit geschil niet kundig of snel wordt opgelost. Of sterker nog, als ook nog eens de rechtsbijstandverzekering uw tegenpartij wordt. In het laatste geval dient u op twee fronten de strijd aan te gaan. Buitengewoon vervelend, maar vooral de laatste jaren de harde dagelijkse realiteit.

Hoe is deze houding van de rechtsbijstandverzekering te verklaren?

In de kern is dat eigenlijk heel simpel. Namelijk het business model van een verzekeraar. Hoe minder uit te keren schade of kosten, hoe meer winst. De premie wordt immers toch betaald. Soms lijkt het een “persoonlijke” houding van een behandelaar of verzekeraar te zijn, maar veelal gaat het puur om kostenbesparing.

Hoe probeert de rechtsbijstandverzekering dan die kosten te beheersen?

Allereerst door het voeren van een ontmoedigingsbeleid. De redenen die de verzekeraar vaak hanteert heb ik hierboven al aangegeven. Hoe meer verzekerden afhaken omdat zij toch geen heil meer zien in de zaak, bijvoorbeeld omdat een behandelaar aangeeft dat er toch geen kans van slagen is, des te minder kosten worden gemaakt.

Ten tweede is het vaak duurder voor een verzekeraar om alle juridische zaken uit te besteden aan externe hulpverleners, waaronder advocaten. Dus dat probeert men zoveel mogelijk te voorkomen. De rechtsbijstandverzekering maakt dan vaak gebruik van zogenaamde “netwerk kantoren”. Dit zijn advocatenkantoren die voor een vast bedrag – met geringe afwijkingen in bijzondere gevallen – een dossier in behandeling nemen. Deze kantoren krijgen dan een garantie van de verzekeraar, dat aan hen een groot aantal dossiers per jaar wordt toegewezen. Maar, daar staat dan wel tegenover dat het kantoor een vast tarief dient te hanteren.

Het maakt dan niet uit hoeveel tijd de netwerkadvocaat aan de zaak besteedt. Dat kan 1 uur zijn, maar dat kunnen ook 50 uren zijn. De prijs die de rechtsbijstandverzekering aan de netwerk advocaat betaalt blijft echter min of meer gelijk. U voelt hem natuurlijk al aankomen.

Hoe minder tijd aan een zaak behoeft te worden besteed, hoe hoger het uurtarief. Dus als een netwerkadvocaat tegen u zegt dat de zaak “geen kans van slagen” heeft, dan kan dat zijn omdat het écht zo is. Maar het kan net zo goed zijn dat dit voor de netwerkadvocaat commercieel gezien handiger is. In feite een negatieve prikkel, waarvan de verzekerde cliënt veelal de dupe is en “het bos wordt ingestuurd” met benedenmaatse adviezen.

Ten derde probeert de verzekeraar zoveel mogelijk de zaak intern af te wikkelen. De rechtsbijstandverzekering maakt dan gebruik van haar eigen juristen in loondienst. Dat is natuurlijk de goedkoopste oplossing. De vraag is echter of een handjevol juristen in loondienst van de verzekeraar de grote volumes aan dossiers wel aankan. Nog even los van het feit dat veelal gebruik wordt gemaakt van onervaren juristen. Dat is natuurlijk goedkoper. Vaak is het namelijk zo dat deze juristen, zodra zij enige ervaring krijgen de overstap maken naar de advocatuur. Of dit in het belang is van de verzekerde valt te betwijfelen.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Twijfelt u aan een juiste behandeling of een correct advies van de interne jurist of de advocaat van het netwerk kantoor, dan staat het u volgens de polisvoorwaarden vrij om – op kosten van de verzekeraar – een second opinion te vragen. Dit recht heeft u op grond van de zogenaamde “geschillenregeling”. Ook heeft u in bepaalde gevallen recht op een “vrije advocaat keuze”.

Namens cliënten hebben wij al met regelmaat een beroep gedaan op deze regeling en meestal met succes. Wij zijn geen netwerk kantoor en zijn dus ook niet afhankelijk van een rechtsbijstandsverzekering. Het staat ons dus vrij om ook tegen een verzekeraar de belangen van onze cliënten te behartigen en daarvoor alle middelen aan te wenden die nodig zijn. En als een cliënt gebruik maakt van het recht op vrije advocaat keuze en kiest voor ons kantoor, dan worden marktconforme tarieven aan de verzekeraar doorberekend. Voor u als cliënt een garantie dat u kunt vertrouwen op de beste behandeling van uw zaak, want daar betaalt u tenslotte ook premie voor.

Dus neem geen genoegen met minder, want ook in de juridische wereld geldt: “Pay peanuts, get monkeys”

Heeft u vragen over uw rechtsbijstandverzekering of overweegt u een overstap maken naar een andere behandelaar? En wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem contact met mij op en maak gebruik van het gratis oriënterend gesprek. Vaak kan ik u al snel voorzien van een goede strategie. U kunt mij bereiken via onderstaande button, mobiel +31 6 26 53 23 20 of per mail leliveld@leliveldadvocaten.nl